Beskärningsarbeten

Trädbeskärning är ett brett ämnesområde och beskärningsarbeten kan innefatta allt ifrån att avlägsna en gren som sitter på oönskad plats till att bygga upp en ny trädkrona på ett träd som under en längre tid blivit felaktigt beskuret.

Företaget arbetar huvudsakligen med fruktträdsbeskärning i alla dess former samt med beskärning av mindre prydnadsträd. Övrig beskärning av större fullvuxna träd och beskärning av hamlade träd, vilka är kulturellt betydelsefulla, förekommer.

Fruktträdsbeskärning

Underhållsbeskärning av äppleträd

Övrig beskärning

En tyvärr inte alltför ovanlig syn
Träden på bilderna, i detta fall alm, har för x antal år sedan blivit våldsamt "beskurna" eller rättare sagt stympade, varför de har svarat med att sätta enorma mängder nödskott så kallade vattenskott.

Grenarna har blivit kapade på fel sätt med svårläkta stora snittytor till följd. Träden har när de vuxit sig allför stora, skymt sikten för byggnden bakom och reducerat ljusinsläppet, varför de blivit stympade på detta sätt.

Rent förkastligt ur trädens synvinkel med allt vad en sådan här stympning innebär för dem, men kan hända om än inte ett BRA val så ändå möjligtvis ett alternativ, då fällning av träden troligtvis inte var aktuellt. 

Åtgärd
Då träden återigen blivit för täta och fällning samt ersättning med annan lämpligare art/sort i dagsläget inte var något alternativ, kom vi i samspråk med kunden fram till följande: För att hålla trädens kronor i en för platsen acceptabel storlek, samt att ta vara på uttrycket av de kraftigt avkortade grenarna, med rätt beskärning och tidens gång, så gott det går, låta dem få uttrycket av att vara hamlade.  Med premisserna, ej fällning, och att ej låta dem växa sig för stora och täta, tycktes detta alternativ vara det bästa tänkbara.


En av företagets duktiga medarbetare i arbete med uppbyggnadsbeskärning av oxlar.

Kronreducering samt uttunning av kronan på lönn

Vill du ha hjälp med ditt beskärningsarbete eller har du frågor?
Varmt välkommen att slå en signal till mig, Gustav, på: 0705-22 68 15
Ni kan även nå mig på: gustav@beckmantradgard.se